Spotkanie o książce Piotra Krupińskiego "Dlaczego gęsi krzyczały?"

W dniu 5 maja o godz. 18 w sali 144 IBL PAN odbyło się spotkanie poświęcone książce Piotra Krupińskiego"Dlaczego gęsi krzyczały". Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku.

Dlaczego gęsi krzyczały

Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli - oprócz autora dra hab. Piotra Krupińskiego -
prof. Arkadiusz Morawiec i dr Tomasz Żukowski. Spotkanie prowadził prof. Jacek Leociak.

Dyskusję można odsłuchać tutaj: