Pracownicy:

prof. dr hab. Jacek Leociak -kierownik

dr Dorota Krawczyńska

dr Bartłomiej Krupa