Projekty badawcze

Strategicznym projektem badawczym Zespołu jest opracowanie kompletnego i wyczerpującego opis różnych faz oraz form ekspresji doświadczenia Zagłady w polskim piśmiennictwie od 1939 roku po czasy współczesne, obejmującym cztery obszary gatunkowe: proza poezja literatura dokumentu osobistego dyskurs prasowy. Pierwszy etap tego projektu został już zrealizowany. Jest to monografia Literatura polska wobec Zagłady (1939-1968) pod red. Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka (Wydawnictwo IBL PAN 2012, wyd. II 2016)

Monografia Literatura polska wobec Zagłady
Spis treści
Strona wydawnictwa

Jesienią 2015 roku Zespół podjął prace nad projektem badawczym Doświadczenie Zagłady w perspektywie historii literatury, badań kulturowych i studiów nad ludobójstwem. Problematyka obejmuje po pierwsze - szeroko pojęty obszar reprezentacji doświadczenia Zagłady (w literaturze, sztuce, sztukach wizualnych, dyskursach publicznych); po drugie - porównawcze studia nad ludobójstwem - ze szczególnym uwzględnieniem napięć między językami badawczymi a sposobami publicznego wysłowienia traumatycznych doświadczeń; po trzecie - afektywność, materialność, tafonomiczność i środowiskowość doświadczenia Zagłady. Od tego czasu odbywają się seminaria, na których uczestnicy projektu prezentują wyniki swoich badań. Dźwiękowy zapis seminariów i dyskusji jest dostępny na stronie internetowej Zespołu. Bliższe informacje zob. podstrona SEMINARIA