Kontakt

Zespół Badań nad Literaturą Zagłady
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72, pok. 138
00-330 Warszawa
tel. (22) 826-99-45, 6572-895
faks. (22) 826-99-45

Admistrator strony
e-mail: Bartłomiej Krupa