O nas

Zespół Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN powstał w 2004 roku. Jego kierownikiem jest prof. dr hab. Jacek Leociak, członkami: dr Dorota Krawczyńska i dr Bartłomiej Krupa.

Działalność naukowo-badawcza Zespołu zmierza do opisu śladów, jakie Zagłada zostawiła w polskiej literaturze i kulturze. Interesuje nas sposób zapisu doświadczenia Zagłady dokonywany hic et nunc oraz post factum - w rozległych obszarach literatury dokumentu osobistego, w literaturze pięknej (proza, poezja, dramat), w historiografii, w dyskursach publicznych, w kulturze masowej.