Prof. dr hab. Jacek Leociak DOROTA KRAWCZYŃSKA
dr, adiunkt w IBL PAN
Dyrektor Wydawnictwa IBL PAN

Główne kierunki zainteresowań naukowych: Zajmuje się polską literaturą współczesną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Zagłady.

Adres e-mail: dorota.krawczynska@ibl.waw.pl.


PUBLIKACJE