Prof. dr hab. Jacek Leociak BARTŁOMIEJ KRUPA
dr, adiunkt
Zespół Badań nad Literaturą Zagłady IBL PAN

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
Proza polska wobec Zagłady, historia historiografii XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem historiografii Holokaustu, antropologia literatury, powieść kryminalna.

Adres e-mail: kruposz@yahoo.com; bartlomiej.krupa@ibl.waw.pl.


PUBLIKACJE