Prof. dr hab. Jacek Leociak JACEK LEOCIAK
prof. dr hab.

kierownik Zespołu Badań nad Literatura Zagłady IBL PAN
Pracownia Poetyki Teoretycznej IBL PAN
Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN

Główne kierunki zainteresowań naukowych: Opis poetyki świadectw doświadczeń granicznych (szczególnie doświadczenia Holokaustu) oraz analiza form reprezentacji tych doświadczeń: ukazywanie różnych perspektyw, gatunków i typów dyskursu (narracje ofiar, sprawców, obserwatorów; literatura dokumentu osobistego, literatura piękna, dokumentacja fotograficzna).

Adres e-mail: jleociak@gmail.com.


PUBLIKACJE