Seminarium 12 kwietnia 2016:

prof. Bożena Karwowska
Auschwitz - rozważania o przestrzeniAbstrakt

W świadomości ogólnej i dyskursach akademickich słowo Auschwitz oznacza nie tylko konkretny niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, ale często używane jest jako synonim pojęcia lager - wszystkich obozów śmierci i obozów koncentracyjnych, a nawet Zagłady. Przy tym o ile podejścia akademickie, projekty edukacyjne oraz reprezentacje medialne sprzyjają fragmentacji (umożliwiającej zrozumienie) o tyle spotkanie z fizyczną przestrzenią kompleksu Auschwitz często owe fragmentaryczne rozumienia kwestionuje lub wręcz unieważnia. Nawet wchodząc w konkretną fizyczną przestrzeń kompleksu Auschwitz odwiedzający stykają się jedynie z "reprezentacją" obozu (miejsca i niemiejsca pamięci). W połaczeniu z dostępnymi (wybranymi) narracjami sprawiają one, że Auschwitz funkcjonuje jako nałożona na geograficzną i historyczną przestrzeń siatka znaczeń symbolicznych odnoszących się przede wszystkim do (często upolitycznionych) pamięci tych, którzy ocaleli i opowiadająca ich historie. Tematem rozważań jest przestrzeń fizyczna i symboliczna Auschwitz oraz zachodzące pomiędzy nimi związki prowadzące do pytań na temat możliwości przekroczenia lub wzbogacenia obecnych praktyk.prof. Bożena Karwowska

Bożena Karwowska - associate professor na Wydziale Studiów Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej, University of British Columbia, w Vancouver. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z czytelnikiem i recepcją literacką, teoriami feministycznymi oraz literacką reprezentacją kobiet w literaturach słowiańskich. Autorka książek: Recepcja krytyczna Czesława Miłosza i Josifa Brodskiego w krajach anglojęzycznych (2000); Ciało. Seksualność. Obozy zagłady (2009), Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich (2013); współredagowała (z Hanną Gosk) tomy (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku (2008) oraz (Nie)przezroczystosc normalnosci. Obraz ladu i porzadku w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2014). Publikuje między innymi w "Tekstach drugich", "Canadian-Slavonic Papers", "Przeglądzie Humanistycznym" i "Ruchu Literackim".