Seminarium 14 marca 2017:

mgr Mikołaj Smykowski

Krajobraz pośmiertny. Las Rzuchowski w perspektywie forensycznej


seminarium mgr Mikołaj Smykowski

Abstrakt

Celem wystąpienia jest ukazanie możliwości wykorzystania podejścia forensycznego (forensic turn) (Colls 2012a, 2012b, 2015; ed. Anstett, Dreyfus 2015) w badaniach nad krajobrazem byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, w szczególności zaś jego obszaru leśnego (Waldlager Kulmhof), zlokalizowanego na terenie leśnictwa Rzuchów. Perspektywę forensyczną rozumiem jako zwrot ku materialności w interdyscyplinarnych badaniach nad śladami Zagłady, nie zaś jako politycznie motywowany "ruch ekshumacyjny". Uważam, że dokonania współczesnej kryminalistyki, (bio)archeologii (Cyr 1995), tafonomii (ed. Haglund, Sorg 1997) a także studiów nad środowiskową historią Zagłady (Cole 2014; ed. Pollyfeyt 2013; "Teksty Drugie" 2/2017 - numer tematyczy red. J. Małczyński) mogą wzbogacić współczesne rozumienie krajobrazu jako "commingling" (ed. Adams, Byrd 2014) aktorów ludzkich, post-ludzkich i nie-ludzkich.


mgr Mikołaj Smykowski

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.