Seminarium 20 grudnia 2017:

mgr Małgorzata Wosińska

Doświadczenie rzezi Woli. O praktycznym zastosowaniu studiów nad traumą w analizie zbrodni masowych

Abstrakt

Abstrakt dostępny tutaj


mgr Małgorzata Wosińska

doktorantka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należy do takich towarzystw naukowych i stowarzyszeń, jak: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Fundacja Barak Kultury czy Polsko- Niemiecka Fundacja Pomost. Pisze, współredaguje i redaguje teksty naukowe. Prowadzi liczne badania terenowe, zarówno w Polsce (Żuławy, Roztoczyzna), w państwach sąsiednich (Ponary na Litwie, Jutlandia), jak i w afrykańskiej Rwandzie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół antropologii pamięci, antropologii przestrzeni czy etnomuzykologii.