Seminarium 28 listopada 2017:

mgr Jagoda Budzik
Izraelscy autorzy trzeciego pokolenia: między instytucjonalnym dyskursem o Zagładzie a wizją Polski

Abstrakt

W swoim wystąpieniu planuję przekrojowo omówić projekt Erec szam kraj tam. Strategie konstruowania obrazów Polski w literackich i pozaliterackich tekstach kultury o Zagładzie Izraelskich autorów trzeciego pokolenia, który realizuję od trzech lat. Celem projektu jest wyodrębnienie poprzez analizę przykładowych tekstów charakterystycznych postaw twórczych oraz określenie zależności pomiędzy statusem Zagłady w izraelskiej pamięci kolektywnej a sposobami konceptualizacji przestrzeni Polski oraz zmianami, które zaszły na tym obszarze między dwiema powojennymi generacjami. Motyw Polski stał się nie tylko jednym z najsilniej obciążonych znaczeniowo motywów stale używanych przez izraelskich twórców odwołujących się do tematu Zagłady. Jest również elementem trwale organizującym izraelską wyobraźnię zbiorową, w której pamięć o Zagładzie z łatwością adaptują też inne dyskursy. Stan ten wyzwala szereg różnych, często przeciwstawnych tendencji (np. powielających kształtowane instytucjonalnie wzorce pamiętania i odrzucających je). Postaram się wskazać obszary, na których obserwacja dynamiki, z jaką zmienia się status Polski w izraelskiej narracji zagładowej, pozwala dostrzec szersze zjawiska zachodzące na przestrzeni instytucjonalnie kształtowanej tożsamości zbiorowej.


mgr Jagoda Budzik

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytet Wrocławski
Zakład Badań nad Tradycją Europejską Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu