Seminarium 1 marca 2016:

dr Luiza Nader
"Nocna" historia polskiego sumienia.
Historia sztuki (w Polsce) i Zagłada Żydów


Abstrakt

Zastanowię się nad funkcją, jaką w chronologii historii sztuki w Polsce pełni czas II wojny światowej i Zagłady Żydów, w syntetyzujących narracjach najczęściej pomijany, wykluczany lub nieróżnicowany. W mojej analizie okres ten rozumiany jest jako kluczowy dla historii formacji nowoczesnych, domagając się jednocześnie rozwarstwienia podmiotowych pozycji, tożsamościowych stawek, operacji różnicowania doświadczenia. Zagładę pojmuję zaś jako serce sztuki nowoczesnej w Polsce, mającej swój symboliczny początek w gettach, obozach i poza nimi - "na peryferiach Auschwitz". To czas, w którym mamy do czynienia z wybuchem ogromnej ilości wizualnych świadectw (w większości przypadków funkcjonujących poza dominującymi nurtami historii sztuki), załamania, zmiany, ale również w niektórych przypadkach - transpozycji dotychczas znanych estetyk, form ekspresji, wizji świata i człowieka. W dotychczasowych, nielicznych analizach przyjmuje się, że II wojna światowa i Zagłada Żydów określa nowoczesność w Polsce poprzez takie pojęcia jak m.in. ślad, fragment, destrukcja, katastrofa, utrata, pustka, niemożliwość reprezentacji, świadek, świadectwo. Do wspomnianych pojęć chciałabym dodać kolejne kategorie: m.in. literalności, obserwatora, świadomości widzenia, neuroświadectwa, reparacji, afektów (takich jak np. gniew czy nadzieja) jako formy protestu. Zagadnienia te omówię na przykładzie wybranych case studies: prac Władysława Strzemińskiego i Ariego Ben Menachema oraz kilku innych artystów/artystek do tej pory sporadycznie analizowanych i interpretowanych. W swoich interpretacjach bazować będę na koncepcjach doświadczenia neuroestetycznego oraz teoriach afektu.

Materiały

  1. A. Turowski, Budowniczowie świata

  2. E. van Alphen, Affective operations of art and literature

  3. V. S. Ramachandran, Neurologiczna teoria doswiadczenia esetycznego


dr Luiza Nader

Dr Luiza Nader (Instytut Historii Sztuki UW).