Seminarium 23 października 2015:

Jacek Małczyński
Historia środowiskowa Holocaustu


Abstrakt

W książce zatytułowanej Poróżnienie Jean-François Lyotard porównał Zagładę do trzęsienia ziemi. Według francuskiego filozofa, siła tego zdarzenia była tak wielka, iż natura zniszczyła wszystkie narzędzia służące do jego pomiaru. Słowa te wielokrotnie powtarzane były przez badaczy postrzegających Holocaust jako wydarzenie wyjątkowo w dziejach ludzkości. Biorąc pod uwagę toczące się współcześnie dyskusje na temat nowej ery geologicznej w dziejach Ziemi nazywanej antropocenem, postawiona przez Lyotarda diagnoza nabiera nowego znaczenia. Czy Holocaust rzeczywiście jest wydarzeniem, które poruszyło ziemię i wystawiło na szwank wszelkie narzędzia służące do pomiarów tego trzęsienia? Zarówno katastrofy naturalne (epidemie, pożary, wybuchy wulkanów, powodzie itp.), jak i te spowodowane działalnością człowieka (np. wylesienie, globalne ocieplenie, wojny) stanowią jeden z głównych obszarów zainteresowań popularnej od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku historii środowiskowej. W swym wystąpieniu chciałbym zarysować pole badawcze subdyscypliny, którą określam mianem historii środowiskowej Holocaustu.


Dr Jacek Małczyński

Absolwent wrocławskiego kulturoznawstwa, autor pracy doktorskiej Krajobrazy Zagłady. Przyroda w przedstawieniach i miejscach pamięci Holocaustu. Publikował m.in. w "Tekstach Drugich" oraz "Przeglądzie Kulturoznawczym". Współredaktor książek Do rzeczy! Szkice kulturoznawcze (2011) oraz Kultura nie-ludzka (2015). Stypendysta Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. W 2015 odbywał staż w Leiden University Centre for the Arts in Society